1 Medisch adviseur

Op verzoek één medisch adviseur in gemeenschappelijke opdracht van alle betrokken partijen voor een onpartijdige beoordeling en een objectief advies. Dit maakt het medisch adviestraject minder complex en voorkomt eventuele discussies. De doorlooptijd van het medisch traject wordt verkort met een klanttevredenheid wat op hetzelfde niveau blijft.

De Letselschaderaad kwam enige tijd geleden met de aanbeveling ‘Werken met één medisch adviseur’.

Afhankelijk van uw medisch dossier kunnen wij u de volgende mogelijkheden bieden:

  1. U kiest zelf (samen met alle betrokkenen) één medisch adviseur die verbonden is aan interMAB. Deze medisch adviseur zal vervolgens op basis van het medisch dossier een partij neutraal advies uitbrengen.
  2. U kiest zelf (samen met alle betrokkenen) twee medisch adviseurs die verbonden zijn aan interMAB. Deze medisch adviseurs zullen respectievelijk vanuit de kant van de verzekeraar en het slachtoffer het dossier bekijken. Samen zullen zij tot één medisch advies komen.
  3. U laat de keuze over aan de expertise van interMAB. Op basis van het dossier zullen wij de meeste geschikte medisch adviseur(s) selecteren en één partij neutraal medisch advies uitbrengen.