Medische Fout

Bij een vermeende medische fout kunnen we een haalbaarheidsbeoordeling uitvoeren. Waar nodig werken we in deze zaken samen met medisch specialisten (consulenten).

De kosten voor het laten uitvoeren van een medisch haalbaarheidsonderzoek naar aanleiding van vermeend medisch verwijtbaar onzorgvuldig handelen (medische fout) dienen van te voren worden overeengekomen tussen letselschadebehandelaars en interMAB. Dit is afhankelijk van de complexiteit van de zaak en de grootte van het te bestuderen medisch dossier. Vanwege de complexiteit van dit soort dossiers, en het moeten inschakelen van onze consulenten, liggen de kosten van deze haalbaarheidsonderzoeken meestal wel hoger dan onze reguliere medische adviezen.