Medische expertise

In voorkomende gevallen ontkomt men er niet aan een expertise te laten uitvoeren wanneer de beide medisch adviseurs van betrokken partijen van mening verschillen over de medische gevolgen van een ongeval. Deze arts die de medische expertise verricht, kan niet in dezelfde letselschadezaak ook als medisch adviseur dienen. interMAB biedt daarom onafhankelijke medische expertise aan.

De medische expertise wordt bij voorkeur door beide partijen (belangenbehartiger en verzekeraar) gezamenlijk aangevraagd. Omdat één van de doelen van de medische expertise het vergaren van bewijs is, heeft een gezamenlijk aangevraagde expertiserapportage veel meer bewijskracht als onafhankelijk advies in de letselschadezaak.

interMAB onderscheidt zich door het aanbieden van een breed scala aan vooraanstaande medisch specialisten die, gericht op waarheidsvinding en verduidelijking, medische expertises verrichten.