Casus Aanmelden

CASUS AANMELDEN

Hoe meldt u een zaak bij aan bij interMAB?

STAP 1 – U LEVERT UW CASUS DIGITAAL AAN

Om een goed advies te kunnen uitbrengen is het belangrijk dat wij een zo volledig mogelijk dossier hebben. Voor de juiste beeldvorming van de zaak, hebben wij in ieder geval de volgende informatie nodig:

  • een gerichte vraagstelling
  • aard en omstandigheden van het ongeval of de casus (denk aan intakeverslagen);
  • documenten zoals schadeaangifteformulieren;
  • alle medische gegevens wanneer u zelf over de medische gegevens beschikt.

 

STAP 2 – Aanmaken DOSSIER EN BEVESTIGING

Het secretariaat maakt een dossier van uw zaak aan. U krijgt per e-mail een ontvangstbevestiging met het nummer waaronder interMAB uw dossier in behandeling heeft genomen.

 

STAP 3 – WIJ GAAN AAN DE SLAG

Wanneer alle relevante medische informatie verzameld is, waar nodig aangevuld met een gesprek met de cliënt, stelt interMAB het medisch advies op door middel van een schriftelijke rapportage.

 

STAP 4 – U KRIJGT ONS ADVIES

Zodra de medische stukken compleet zijn, maken wij een schriftelijk advies. We streven ernaar dit binnen 10 werkdagen te doen nadat het dossier compleet is. Spoedadvies: als spoed vereist is en het dossier is compleet, dan kunnen wij meestal binnen 2 tot 3 werkdagen advies uitbrengen.

 

STAP 5 – FACTURERING

U ontvangt onze gespecificeerde factuur na elk uitgebracht advies. Wij hanteren hierbij marktconforme uurtarieven voor het medisch advies en de secretariële werkzaamheden. De aanvrager ontvangt na ontvangst van het advies een nota met een urenspecificatie. De kosten dienen door de opdrachtgever/aanvrager aan interMAB te worden voldaan.

Wanneer de noodzaak bestaat vanuit de opdrachtgever om het advies met spoed te ontvangen zijn wij genoodzaakt een opslag van 20% in rekening te brengen. In dat geval zal eerst gekeken worden of een geschikte medisch adviseur beschikbaar is om het advies met spoed uit te brengen.

Wanneer u vooraf wilt weten hoeveel het opstellen van een medisch advies ongeveer gaat kosten dan kunt u het dossier aan ons toezenden, zodat wij een schatting van de kosten kunnen geven. Voor het opstellen van een offerte berekenen wij één uur aan medisch advies kosten. Er worden veel offertes bij ons aangevraagd. Wij dienen deze kosten dan ook in rekening te brengen, omdat de arts de medische stukken alsnog – globaal – dient te bestuderen om een indicatie van de kosten te kunnen geven. Mocht u vervolgens binnen twee maanden na het uitbrengen van deze offerte daadwerkelijk advies aanvragen, worden deze kosten verrekend met de dan volgende werkzaamheden.

Alle (uur)tarieven zijn exclusief 21% BTW en eventueel aanvullende kosten van ingeschakelde derden.