Verzekeringsdeskundig onderzoek

Bij verzekeringszaken kunnen wij een onafhankelijk verzekeringsgeneeskundig onderzoek verzorgen. Dit onderzoek bestaat uit een uitvoerig gesprek met de cliënt op ons kantoor, aangevuld met lichamelijk onderzoek en dossierstudie. De bevindingen van onze verzekeringsarts worden beschreven in een helder rapport en vertaald in een FML (Functionele Mogelijkheden Lijst). Desgewenst kan dat (op indicatie) worden voorafgegaan door klinisch-medisch specialistisch onderzoek naar de aard en ernst van ziekte op één of twee bepalende klinische deelgebieden.  Voor meer inlichtingen en een kostenraming kunt u ons bellen of mailen.